regulamin i polityka prywatności

regulamin i polityka prywatności

Pearldent.pl, właściciel serwisu Pearldent.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osób korzystających z serwisów. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych, stworzyliśmy Politykę Prywatności.

 

 1) Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Pearldent.pl z siedzibą w Gdańsku. 

 

2) W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

DO przetwarza Państwa dane osobowe w celach uwierzytelnianie Użytkownika - przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym oraz rozpatrywania wniosków, odpowiedzi na pytania, rejestrowania wizyt - przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w formularzu kontaktowym.

 

3) Na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Przetwarzanie Państwa danych osobowych oparte jest na obowiązujących przepisach prawa. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest wykonanie świadczenia. Podstawą przetwarzania w celu marketingu własnego administratora jest uzasadniony interes administratora.

 

4) Podanie danych wymaganych do korzystania z serwisów, w tym formularza kontaktowego jest dobrowolne.

 

5) Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane?
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, niezbędny do realizacji celów przetwarzania.
- W zakresie realizacji świadczenia, przez okres świadczenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
- W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków;
- W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
- Dane zapisane z plików cookies przetwarzane będą przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

6) Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przekazujemy dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisów. Dostawcy usług, którym przekazujemy dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają naszym wytycznym w zakresie celów i sposobów przetwarzania tych danych. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu w serwisach, jak również wspierają realizację określonych funkcjonalności.
Państwa dane osobowe przekazujemy, jeżeli zwrócą się do nas uprawnione organy państwowe.

 

7) Możecie Państwo złożyć do nas wniosek dotyczący swoich danych w zakresie poprawienia danych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie; żądania ograniczenia przetwarzania danych; udzielenia informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz ich kopię; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli była ona podstawą do przetwarzania przez nas danych; wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych; przeniesienia danych do innego Administratora. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. Skorzystanie z przysługującego uprawnienia zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Twoich danych oraz celu przetwarzania.

 

8) Możecie Państwo zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu uprawnień.
Jeżeli uważacie Państwo, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane na mocy RODO zostały naruszone, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (docelowo Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

9) Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
Serwisy używają szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Państwa danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do powierzonych danych przez nieupoważnione systemy lub osoby.

uśmiech
80-299 Gdańsk, ul. Wodnika 44
Godziny otwarcia
pon. 9:00 - 19:00
wt. 9:00 - 19:00
śr. 9:00 - 19:00
czw. 9:00 - 19:00
pt. 9:00 - 19:00